Licencja
naReksia
licencjonowanie
Reksio
prawa
autorskie
Pani Helena Filek-Marszałek jest właścicielką majątkowych praw autorskich do wizerunku Reksia oraz praw ze zgłoszenia znaków towarowych dotyczących Reksia.
udzielanie
licencji