Licencja
naReksia
kontakt
Reksio
Zapytania w sprawie udzielenia licencji na korzystanie z wizerunku Reksia oraz znaku słownego Reksio prosimy kierować na następujące dane teleadresowe:

- adwokat dr Anny Chorążewskiej
kom. 668 115 409 e-mail: chorazewska@prawnicyzpasji.pro
- radca prawny, rzecznik patentowy Tomasz Bielesz
kom. 661 950 322 e-mail: bielesz@prawnicyzpasji.pro

Chorążewska Bielesz i Partnerzy sp. p.,
43-300 Bielsko-Biała, ul. Stojałowskiego 32 I-p. l. 9,
tel./fax. +48 33 812 65 80.
www.prawnicyzpasji.pro

Reksio style guide